Mỗi bộ phận trên chiếc iPhone đều đảm nhận một chức năng riêng biệt, và có tầm quan trọng khác nhau. Nên khi chẳng may một chức năng bị lỗi, hỏng nó có ảnh hưởng đến phần nào trong quá trình sử dụng....