Sẽ có bảng giá quân huy để cho các bạn lựa chọn và được tính bằng USD. Bạn lựa chọn số lượng Quân Huy muốn nạp rồi đăng nhập bằng tài khoản iTunes để thanh toán. Nếu không thanh toán được bằng...