Kế Toán Tổng Hợp
tổ chức tnhh o.P.S
Địa chỉ: hai con đường 3B,Khu Dân Cư An Lạc, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân,Tp. Hồ Chí Minh

- Mức lương: 7-10 triệu
- Kinh nghiệm: hai năm
- Trình độ: Đại học
- Tỉnh/Thành phố: Việc làm cho Hồ Chí Minh
- lĩnh vực nghề: Tài chính/Kế toán/Kiểm toán

- Số lượng tuyển dụng: hai

- Giới tính: Nữ
- thuộc tính công việc: Giờ hành chính
- Hình thức khiến cho việc: nhân viên chính thức

biểu thị

+ Trách nhiệm vieclam 24h với các ngày trong tuần, đảm bảo tiến độ công việc
- kiểm tra đối chiếu số liệu giữa những đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- rà soát những định khoản nghiệp vụ phát sinh
- rà soát sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- rà soát số dư cuối kỳ mang hợp lý và khớp đúng có những Thống kê chi tiết.
- Hạch toán thu nhập, giá thành, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và Thống kê thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng doanh nghiệp .
-Theo dõi công nợ khối văn phòng tổ chức, quản lý tổng quát công nợ toàn doanh nghiệp . Xác định và đề nghị lập đề phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn đơn vị .
- In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp theo công ty theo quy định
- Lập Con số nguồn vốn theo từng quý, 6 tháng, năm và những Thống kê giải trình chi tiết
- chỉ dẫn xử lý và hạch toán những nghiệp vụ kế toán
- tham gia phối hợp công việc rà soát , kiểm kê tại các doanh nghiệp cơ sở vật chất
- Cải tiến cách hạch toán và chế độ Con số
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi sở hữu đề xuất
- phân phối số liệu cho ban giám đốc hoặc những đơn vị chức năng khi với đề xuất
- Giải trình số liệu và phân phối hồ sơ , số liệu cho cơ quan thuế , kiểm toán, thanh tra rà soát theo buộc phải của gánh vác văn phòng KT.
- Kiến nghị và bắt buộc giải pháp khắc phục cải tiến
- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định
đề nghị

Đối có người tìm việc tốt nghiệp đại học chính qui, buộc phải có thương hiệu hai năm ở vị trí kế toán tổng hợp
- Đối với ứng cử viên trình độ cao đẳng, yêu cầu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Đối sở hữu ứng cử viên trình độ trung cấp, buộc phải kinh nghiệm 4 năm ở vị trí tương đương
- Kỹ năng BC thuế, Bảo hiểm, BC tài chính, BC nội bộ, hoạch toán tài chính , thương lượng nhà băng
- Biết kỹ năng nhân sự như khiến cho giao kèo lương, đăng ký MST cho viên chức
- kỹ năng vi tính văn phòng, phần mềm kế toán Misa, dành đầu tiên ứng cử viên biết những phần mềm khác
- thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm kế toán MISA
quyền lợi

- Mức lương quyến rũ phù hợp năng lực
+ Lương buộc phải 7 -10 triệu
+ những ứng cử viên sở hữu năng lực cao hơn có thể buộc phải mức lương thích hợp sau thời gian thử việc
- Chế độ đãi ngộ tốt , khiến việc trong môi trường văn minh, tiên tiến
- được lợi tất cả chế độ BHXH, BHYT theo luật cần lao