Tốc độ nâng cao của ngành viễn thông trong một vài năm gần đây rất nhanh. ở Việt Nam hiện đang hoạt động khoảng 70 công ty viễn thông, trong đó 33 cung cấp dịch vụ và 37 được cấp phép thiết lập hạ tầng mạng.

Theo một thống kê vào giữa năm 2017 thì mật độ thuê bao di động của chúng ta là 124 thuê bao/ 100 dân. Có được con số này là một sự nỗ lực của các tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thông qua chất lượng, giá cước. Bên cạnh đa số con số này là con số tăng trưởng doanh thu trong lĩnh vực viễn thông cũng nên nên nhắc đến, đó là năm 2016 tăng 7.5% so với năm 2015.

dien thoai ip grandstream

Nhưng một vấn đề của dịch vụ viễn thông Việt Nam đó là khả năng tăng số lượng thuê bao mới. điều này dẫn tới “cuộc chiến” thị phần càng căng thẳng hơn nữa. Một trong một vài cách thức mà một số đơn vị thường sử dụng nhất đó có thể là cung cấp khuyến mãi liên tục. Đây quả thực là một thứ không khả quan chút nào. bởi vì nếu như cứ tiếp tục cung cấp thêm dịch vụ dưới giá thành như hiện nay thì dần dần về lâu dài sẽ đi tới phá sản, gây ra ảnh hưởng đến các hoạt động khác. Do đó, giải pháp được đưa ra để có sự phát triển bền vững đó cần nên thay đổi cách quản trị kinh doanh, quản trị đơn vị. Tức là đặt ra vai trò của chính một số đơn vị viễn thông. Tuy nhiên, bên cạnh đó là trách nhiệm của những cơ quan nhà nước tạo thứ kiện thúc đẩy sự nâng cao của thị trường này.

tong dai dien thoai noi bo

Đối với thị trường viễn thông thì có thể hiểu một cách đầy đủ là gồm thị trường theo địa lý và thị trường theo sản phẩm. Và vấn đề quan trọng để kiểm soát thị trường đó chính là phải khám phá ra đâu là SMP, tức là đơn vị thống lĩnh thị trường.

Để có thể thứ tiết thị trường và quản lý cạnh tranh, nên hướng tới việc ngăn chặn đa số đơn vị thông đồng với nhau, hoặc là lạm dụng vị thế thống lĩnh trên thị trường. Bên cạnh đó, nên nên tránh khỏi các thương vụ mua bán sát nhập có thể làm giảm sức cạnh tranh trên thị trường. Đó cũng là lĩnh vực chính được điều chỉnh bằng luật cạnh tranh, luật viễn thông tại nhiều quốc gia.

Thông thường có hai cách thức quản lý cạnh tranh là hậu kiểm (ex post) và tiền kiểm (ex ante). tại tiền kiểm, cơ quan quản lý đưa ra những thứ kiện mà một vài nhà mạng viễn thông cần nên thỏa mãn trước khi cung cấp dịch vụ. Với hậu kiểm, nó cho phép thị trường tự vận hành. Khi có hành vi vi phạm, nhà nước mới can thiệp và công ty phải khắc phục.