Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm: Để lôi kéo đầu tư xử lý chất thải rắn bằng khoa học đốt phát điện, TP. Hồ Chí Minh cần có những chế độ ưu đãi về đất đai, hỗ trợ giá mua/bán điện, nguồn vốn, thuế. Đây là về chuyện được đặt ra tại hội nghị chuyên đề kêu gọi đầu tư xử lý chất thải rắn bằng khoa học đốt rác phát điện do UBND đô thị công ty ngày 26/11.
Nhà máy đốt rác phát điện Gò Cát
Giải quyết về chuyện môi trường

Theo công bố của Sở tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày phát sinh trên địa bàn khoảng 8.700 tấn, chất thải rắn công nghiệp khoảng 1.500 - 2.000 tấn/ngày, trong đó khối lượng chất thải gian nguy 350 - 400 tấn/ngày và chất thải rắn y tế 22 tấn/ngày. Phương pháp xử lý chất thải rắn hiện nay phần lớn vẫn là chôn lấp đã không còn yêu thích do thể hiện những giảm thiểu như lãng phí tài nguyên đất, khoáng sản rác, ảnh hưởng đến môi trường nước mặt, nước ngầm, đất và không khí...

dự đoán khối lượng chất thải rắn sinh hoạt tăng 5%/năm, đến năm 2020 hơn 10.000 tấn/ngày, đến năm 2025 gần 13.000 tấn/ngày; chất thải rắn công nghiệp tăng 6%/năm, đến năm 2020 gần 1.900 tấn/ngày và đến năm 2025 gần 2.500 tấn/ngày; chất thải gian nguy tăng 8%/năm, đến 2020 gần 550 tấn/ngày và đến năm 2025 hơn 800 tấn/ngày. Chất thải rắn y tế tăng 10%/năm, đến năm 2020 30 tấn/ngày và đến năm 2025 hơn 50 tấn/ngày. bởi vậy, TP. Hồ Chí Minh kêu gọi đầu tư xử lý rác bằng kỹ thuật đốt phát điện là rất cần thiết.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, hiện, thị trấn đã tiếp nhận đề xuất đầu tư xử lý rác phát điện của 40 nhà đầu tư. Đây là số đề xuất nhiều nhất trong 10 năm qua, bộc lộ tâm huyết đóng góp của nhà đầu tư trong công tác bảo vệ môi trường thành phố.

Nhiều ưu đãi cho đại lý đầu tư

Để lôi kéo, thị trấn có nhiều chế độ ưu đãi so sánh với nhà đầu tư tham gia xử lý chất thải như: Miễn, giảm tiền thuê đất; cung cấp giá mua, bán điện các dự án phát điện đốt chất thải rắn trực tiếp là 2.114 đồng/kWh, với các dự án phát điện đốt khí thu hồi từ bãi chôn lấp chất thải rắn là 1.532 đồng/kWh...

Dường như chính sách về nguồn vốn với các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu của thành phố, nhà đầu tư thực hiện dự án thu gom, xử lý, tái chế, tái tiêu dùng chất thải tập trung bằng hình thức xã hội hóa sẽ được hỗ trợ hầu hết lãi vay... báo giá xử lý chất thải nguy hại

Sau hội nghị này, UBND TP. Hồ Chí Minh sẽ chuẩn bị hầu hết các thủ tục kêu gọi dự án đầu tư, thông báo và lên tiếng các quy trình, tiêu chuẩn xét chọn dự án, các chế độ ưu đãi, chương trình kích cầu, hỗ trợ các nhà đầu tư… thành phố sẽ giao cho các sở, ngành công dụng chỉ dạy, hỗ trợ các nhà đầu tư đăng ký thực hiện các thủ tục liên quan đến dự án đầu tư đã được đề xuất.

Mục tiêu bằng cách nào để xử lý rác hiệu quả, vì vậy, TP. Hồ Chí Minh sẽ tạo cơ hội cho doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực này theo công nghệ hiện đại, trong đó có kỹ thuật đốt phát điện bằng các chế độ ưu đãi, lựa chọn nhà đầu tư qua đấu thầu công khai, minh bạch. >> Công ty xử lý chất thải công nghiệp

Nguồn tham khảo: