Bảng tra lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại. Để mang tính chất trực quan hơn về các sản phẩm cho vay, và lãi suất theo cho vay theo từng dòng sản phẩm như vay mua xe ô tô, vay tiêu dùng, vay kinh doanh, vay mua nhà… cho khách hàng.

LÃI SUẤT CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG VIB
Điều kiên ngân hàng cho vay lãi suất thấp nhất

- Lãi suất bắt đầu được tính là 6,99%/năm trong 6 tháng đầu hoặc 7,99%/năm trong 12 tháng đầu.
- Sau đó LSTK12T + 3,99%/năm

LÃI SUẤT CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

- Khoản vay ≤ 12 tháng: 7,3%/năm trong 6 tháng.
- Khoản vay > 12 tháng đến < 24 tháng: Lãi suất 7,5%/năm trong thời gian 6 tháng.
- Khoản vay ≥ 24 tháng: 7,5%/năm trong 12 tháng.
- Sau đó: LSTK24T + 3,5%/năm(#10%/năm)

LÃI SUẤT CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG VIETIN BANK

1) Vay tiêu dùng:

- Khoản vay < 36 tháng: 7,7%/năm trong 1/2 thời gian vay tối đa không quá 6 tháng.
- Khoản vay ≥ 36 tháng đến <60 tháng: 7,5% trong 12 tháng.
- Khoản vay ≥ 60 tháng: 7,7% trong 12 tháng hoặc 7,5% trong 6 tháng kể từ khi giải ngân.
Sau đó lãi suất cho vay = LSTK36T (lãi cuối kỳ) + 3,5% (# 10,5%/năm)

2) Vay kinh doanh:
- Khoản vay ≤ 12 tháng: 7,3%/năm trong 1/2 thời gian vay tối đa không quá 6 tháng.
- Khoản vay >12 tháng: 8,09% trong 12 tháng.
Sau đó lãi suất cho vay = LSTK36T (lãi cuối kỳ) + 3,5% (# 10,5%/năm)

LÃI SUẤT CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG SACOMBANK
Điều kiên Vay ngân hàng sacombank

Bất động sản
Chương trình: Tổ ấm bình an 2016 - 7,3% cố định 06 tháng đầu.
- 7,8%/năm cố định trong 12 tháng.
- 9,2%/năm cố định 24 tháng.
Sau đó, lãi suất cho vay = LSTK12T (lãi cuối kỳ) + 3,5% - 4%/năm (# 10% - 0,5%).

Mua ô tô
Gói tín dụng: 2.000 tỷ đồng vay mua ô tô - 7,8%/năm cố định 12 tháng năm đầu.
- 9,5%/năm cố định 24 tháng đầu.
- Sau đó lãi suất cho vay = LSTK12T (lãi cuối kỳ) + 4%/năm (# 10,5%/năm)

Kinh doanh
- Chương trình : Ưu đãi Vay kinh doanh từ BIDV - Thời gian vay < 6 tháng: 6,8%/năm.
- Thời gian vay từ 6 tháng đến 12 tháng: 7,3%/năm.

LÃI SUẤT CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG SACOMBANK
Điều kiênhỗ trợ vay vốn ngân hàng

- 7,79%/năm cố định trong 6 tháng đầu.
- 8,59% cố định trong 12 tháng đầu
- 9% cố định 2 năm đầu Sau đó áp dụng: LSTK13T (lãi cuối kỳ) + 3,5%/năm (# 11,05%/năm)

Mua ô tô cao cấp
- 6.6%/năm cố định 6 tháng đầu.
- 7.7%/năm cố định 1 năm đầu.
- 8.8%/năm cố định 2 năm đầu.
- Sau thời gian ưu đãi: Lãi suất cho vay = LSTK13T (lãi cuối kỳ) + 3,5% (#11,05%/năm)

Kinh doanh
- 7,2%/năm cố định 6 tháng
- Sau thời gian ưu đãi: Lãi suất cho vay = LSTK13T (lãi cuối kỳ) + 3,5% (#11,05%/năm)

LÃI SUẤT CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG VPBANK

Bất động sản
- 7.9%/năm trong 6 tháng đầu
- 8.49%/năm trong 12 tháng đầu
- 9.49%/năm trong 18 tháng đầu
- Sau đó lãi suất ngân hàng VPbank cho vay = LSTK 24T + 4%/năm (# 11,3%/năm)

Mua ô tô
- 7,99%/năm trong 6 tháng đầu.
- 8.99%/năm trong 12 tháng đầu.
- Sau đó lãi suất vay = LSTK 24T + 4%/năm (# 11,3%/năm)

Kinh doanh
- 6.9%/năm trong 3 tháng đầu ( vay tối thiểu 12 tháng)
- 7.9%/năm trong 6 tháng đầu (vay tối thiểu 24 tháng)
- 8.9%/năm trong 12 tháng đầu (vay tối thiểu 48 tháng) Sau đó bằng Lãi Suất TK 24T (lãi cuối kỳ) + 4%/năm. (# 11,3%/năm)
Địa bàn hỗ trợ vay vốn: Tp.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước, Long An, Bến Tre
Ngân hàng hỗ trợ khách hàng vay vốn mua nhà, vay xây sửa nhà vay đáo hạn với lãi suất hấp dẫn, điều kiện vay mua nhà dễ dàng, đặc biệt có nhiều ưu đãi hấp dẫn khách hàng vay. Để được hỗ trợ vay vốn ngân hàng vui lòng liên hệ: 0938.603.822 hoặc đến các Chi nhánh gần nhất.
dịch vụ đáo hạn ngân hàng, đáo hạn ngân hàng, lãi suất vay thế chấp ngân hàng 2017, vay thế chấp ngân hàng, vay thế chấp ngân hàng sacombank