Vừa qua, Chi cục Trồng trọt & BVTV tỉnh Vĩnh Long, Phòng NN-PTNT huyện Mang Thít đã tổ chức trao giấy chứng nhận sản xuất củ cải trắng đạt tiêu chuẩn VietGAP cho Tổ hợp tác SX và tiêu thụ củ cải trắng xã Long Mỹ.Đây là mô hình thuộc dự án “Xây dựng vùng SX cây củ cải trắng đạt tiêu chuẩn VietGAP” do Phòng NN-PTNT huyện Mang Thít đầu tư, được thực hiện tại ấp Long Hòa 2, xã Long Mỹ với diện tích 10ha, 23 hộ tham gia thực hiện. Tag: may thoi khi

Các hộ được Nhà nước hỗ trợ không thu hồi 100% chi phí mua giống, chi phí khảo sát, chi phí triển khai, quản lý dự án, chi phí tập huấn chuyển giao kỹ thuật, hội thảo, chi phí tư vấn - chứng nhận VietGAP và 30% chi phí mua vật tư thiết yếu...

Đơn vị thực hiện dự án đã hỗ trợ nông dân trong mô hình từ tập huấn hướng dẫn yêu cầu tiêu chuẩn SX theo hướng VietGAP đến đầu tư cơ sở vật chất, kiểm nghiệm mẫu đất, mẫu nước, mẫu củ cải… Tag: quạt nước nuôi tôm

Sau 5 tháng thực hiện, Tổ hợp tác SX và tiêu thụ củ cải trắng Long Mỹ đã được Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 6 cấp giấy chứng nhận SX củ cải đạt tiêu chuẩn VietGAP. Chứng nhận có hiệu lực trong hai năm kể từ ngày 11/1/2018.

Trong quá trình tư vấn, đánh giá chứng nhận VietGAP, tổ hợp tác đã được các chuyên gia của Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 6 tư vấn và cung cấp những kiến thức cơ bản về quản lý an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, các yêu cầu về phương thức SX theo VietGAP, hướng dẫn ghi chép hồ sơ, ghi chép các biểu mẫu tại cơ sở, sửa đổi, bổ sung các phần, các hạng mục mà cơ sở còn thiếu hoặc chưa đáp ứng theo yêu cầu. Tag: quạt nước tạo oxy ao tôm

Sau khi kết thúc mô hình các hộ mong muốn được sự quan tâm hơn nữa của các ngành chức năng trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm, cũng như biện pháp giúp ổn định giá cả nông sản để an tâm hơn trong SX...

Nguồn: 2lua.vn/article/san-xuat-cu-cai-trang-dat-tieu-chuan-vietgap-5a7bbacde4951953558b456b.html