thiet bi mam non ha vu Hiệu trưởng chỉ đạo xây dựng kế hoạch đánh giá giáo viên theo Chuẩn và có mặt trên thị trường Hội đồng bình chọn. Đó là quy trình thứ 1 để bình chọn giáo viên mầm non theo Chuẩn nghề nghiệp được nêu tại dự thảo Thông tư về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Theo đó, số lượng thành viên Hội đồng bình chọn: từ 5 thành viên trở lên, gồm: Hiệu trưởng là Chủ tịch hội đồng; các thành viên là chủ tịch công đoàn nhà trường và vài người mức độ kiến thức am hiểu, nghiệp vụ và có kinh nghiệm; nắm vững quy trình, nội dung, phương thức đánh giá.=> https://thietbimamnon.top/

Hội đồng bình chọn cơ quan lấy ý kiến của các bên liên quan: tự bình chọn của giáo viên, ý kiến bình chọn của đồng nghiệp, ý kiến của hiệu trưởng.

Hội đồng đánh giá tổng hợp kết quả bình chọn của các bên liên quan, kiểm tra minh chứng để đánh giá mức đạt theo từng tiêu chí và mức đạt chung. Nếu có sự khác biệt giữa kết quả tự đánh giá và kết quả bình chọn của đồng nghiệp thì Hội đồng đánh giá căn cứ vào minh chứng để quyết định mức đạt theo từng tiêu chí và mức đạt chung.

Gửi kết quả bình chọn chung và đánh giá theo từng tiêu chí cho giáo viên mầm non. Hội đồng đánh giá đàm đạo với giáo viên về kết quả giải quyết sự đặc biệt giữa kết quả tự bình chọn và kết quả đánh giá của đồng nghiệp (nếu có). Hội đồng bình chọn lên tiếng kết quả đạt chuẩncho tập đoàn quản lý cấp trên và công khai danh sách giáo viên đạt Chuẩn=> sieu thi do choi mam non => Thiết kế khu vui chơi trẻ em ngoài trời

Định kỳ hằng năm, giáo viên tự rà soát, đánh giá theo Chuẩn vào cuối mỗi năm học để tự xác định mức độ đạt được theo Chuẩn, từ đó xây dựng kế hoạch rèn luyện và tăng cường phẩm chất, năng lực nghề nghiệp. Định kỳ 3 năm/lần cơ sở giáo dục mầm non tập đoàn bình chọn giáo viên theo Chuẩn.

=> https://www.vaninice.org/2018/05/con...non-ha-vu.html