Thực tế đã chứng minh, công nghiệp hóa tăng trưởng thì lượng chất thải rắn công nghiệp (CTRCN) ngày càng ngày càng tăng. Loại chất thải này tập trung nhiều tại các vùng cung ứng công nghiệp trọng điểm ở phía Bắc và phía Nam. => xử lý chất thải công nghiệp => giá xử lý rác thải công nghiệp


Theo ThS. Dương Xuân Điệp, Trưởng phòng kỹ thuật Môi trường, Viện kỹ thuật Quản lý Môi trường, thì thành phần CTRCN thường có: rác thải hữu cơ (30-40%), tro xỉ (10-15%), kim loại (5-10%), bao bì (2-4%) và các thành phần vô cơ khác như: thủy tinh, cao su, giẻ lau (20-30%). Trong khi, thành phần chất thải nguy hiểm như: dầu thải, sơn keo, dung môi… cũng thường chiếm không quá 20%, tùy thuộc loại hình sản xuất công nghiệp. Đáng để ý là lượng chất thải này hiện không được thu gom, xử lý triệt để mà bị chất đống hoặc thải vào các kênh rạch, sông, hồ, gây ô nhiễm trầm trọng nguồn nước, đất và không khí làm ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe loài người, đặc trưng là so với người công lao làm việc tại các khu chế tạo công nghiệp cũng như công ty vùng lân cận.

Tổng khối lượng CTRCN phát sinh ngày càng nhiều, trong khi lực lượng làm công tác thu gom, xử lý lại khá “mỏng”. hiện tại, ở mọi các địa phương, Cty Môi trường thị trấn là DN Nhà nước, chịu nghĩa vụ chính trong việc quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý CTR thành phố và CTRCN. Tuy nhiên, ngoại trừ một số thị trấn lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh…, còn lại nhiều phần các địa phương đều gặp khó khăn trong công tác này do thiếu nhân lực và trang đồ vật.=> https://www.blogmamnon.top/2017/11/n...-giao-duc.html
=> https://www.blogmamnon.top/2017/05/x...sach-ep-o.html

trong khi đó, tác dụng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (BVMT) nói chung và CTR nói riêng còn chồng chéo, mỗi địa phương một khác. Theo Luật BVMT ban hành năm 2005 thì công tác BVMT có sự tham gia quản lý của nhiều bộ, ngành, trực tiếp là Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ thành lập. Điều này dẫn tới phân tán, chồng chéo, làm giảm tốt nhất quản lý. đặc trưng, ở cấp địa phương, theo Nghị định 81/2007/NĐ-CP ban hành ngày 23/5/2007, tác dụng quản lý nhà nước về BVMT nói chung (có quản lý chất thải) được giao cho Sở khoáng sản và Môi trường, song theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, ban hành ngày 4/2/2008 thì tác dụng quản lý nhà nước về CTR lại được chuyển sang Sở thành lập. do vậy, ở mỗi địa phương, tính năng quản lý CTR được giao cho những đơn vị không giống nhau.

Nguồn vốn đầu tư cho hoạt động BVMT khá rộng rãi (được trích từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm, nguồn thu từ phí BVMT và phí vệ sinh môi trường), song mức chi cho tác động này lại thấp.

mặc dầu hằng ngày, các cơ quản quản lý về BVMT từ cấp Trung ương đến địa phương đều tập đoàn thanh, kiểm tra tình hình vâng lệnh quy định quy định BVMT nói chung và công tác quản lý CTR nói riêng, nhưng không nhiều vi phạm lớn liên quan đến tác động này bị phát hiện.

Để tăng cường các biện pháp quản lý giám sát chặt chẽ CTR, cần rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật BVMT 2005 theo hướng pháp luật chi tiết công dụng, nhiệm vụ của các tập đoàn nhập cuộc công tác quản lý CTR từ cấp Trung ương đến địa phương. Đồng thời sớm sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 về quản lý CTR hoặc ban hành một nghị định mới về quản lý chất thải ngay sau khi Luật BVMT sửa đổi được thông qua, tăng lên vai trò của các doanh nghiệp tham gia quản lý CTR.

lưu tâm đầu tư về nguồn lực tài chính, trang vật dụng và nhân lực cho các DN đảm nghĩa vụ vụ thu gom và xử lý CTR. Việc quy hoạch và lựa chọn các kỹ thuật xử lý CTR phải ưng ý với điều kiện địa phương. Theo đó, cần tiến tới quy hoạch khu quản lý và xử lý CTR trên phạm vi cả nước, đồng thời sử dụng các khoa học xử lý tiên tiến, bình yên, thích hợp.

Ngoài việc tăng lên ý thức trong việc vâng lệnh các quy định về BVMT, các DN phân phối công nghiệp cần đầu tư thay đổi khoa học; hạn chế sử dụng các hóa chất độc hại trong từng giai đoạn sản xuất.

Thêm vào đó, các DN cũng cần tăng giảm thiểu, tái tiêu dùng, tái chế chất thải bằng cách hạn chế tối đa nguyên liệu đầu vào; nâng cao ứng dụng chế tạo sạch hơn; tăng lên quản lý nội vi, kiểm soát giai đoạn, cải tiến trang trang bị để tránh thất thoát nguyên vật liệu.=> Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm