Kế toán dự án

Mức lương: 10 - 20 triệu đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN MỞ "CÔNG NGHỆ SÀI GÒN"

Nơi làm việc:

30 Phan Chu Trinh, Phường 2, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam - (Ho Chi Minh City)
Lĩnh vực hoạt động: ngân hàng / tài chính, kế toán / kiểm toán
Yêu cầu đối với cấp độ (tối thiểu): Đại học
Công việc: Toàn thời gian
Yêu cầu tuyển nhân viên kế toán dự án đã có kinh nghiệm trải nghiệm các công trình từ: 5 - 10 năm
Mô tả công việc kế toán dự án công trình


- Theo dõi và quản lý từng hợp đồng xây dựng
- Dính vào bảng phân tích chi phí để theo dõi chi phí nguyên liệu đầu vào trong giới hạn quy định
- Chuẩn bị và theo dõi tiền lương theo tiến độ thực tế
- Kiểm soát chi phí của máy, máy làm việc cho từng dự án
- Thu thập, phân bổ chi phí và chi phí của từng dự án hoặc trang web của dự án
- Lập báo cáo thuế hàng tháng và hàng quý và lập báo cáo tài chính vào cuối năm
- Lập báo cáo tài chính nội bộ để đáp ứng yêu cầu quản lý cấp cao hơn
- Tổ chức, lưu trữ hồ sơ, hóa đơn, chứng từ theo cách khoa học, dễ tìm
- Gia công các công việc liên quan khác
- Có khả năng giải trình số liệu cho thanh tra thuế khi có yêu cầu kiểm tra, giải quyết.
Yêu cầu đối với công việc


- Giáo dục đại học về tài chính - kế toán, kiểm toán
- Sau khi tìm việc làm việc tại công ty xây dựng hoặc cùng ngành, kiểm toán, nhân viên phải đảm bảo công việc được yêu cầu.
- Làm việc cẩn thận, chu đáo


Quyền lợi nhân viên kế toán dự án


Tiền lương, tiền thưởng - Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giao diện người dùng, 24/24 - Du lịch / giải trí / xây dựng đội ngũ hàng năm - Kiểm tra y tế hàng năm