Thủ tục mua bán nhà đất có sổ đỏ diễn ra cụ thể gồm 4 giai đoạn: đặt tiền cọc, công chứng hợp đồng mua bán, nộp thuế và đề nghị cấp sổ đỏ mới cho bên mua. Cùng http://thuatbds.com/ tìm hiểu chi tiết về thủ tục và các loại giấy tờ cụ thể trong từng quy trình được chia sẻ trong bài viết dưới đây.

Giai đoạn đặt cọc trong thủ tục mua bán nhà đất có sổ đỏ

Đặt cọc là giai đoạn khởi đầu cho quá trình mua bán nhà đất có sổ đỏ sau khi hai bên đã tiến hành xem xét, thống nhất mua bán qua miệng. Khi tiến hành đặt cọc, bên mua nhà sẽ tiến hành giao khoảng 10% đến 15% số tiền tổng thống nhất mua nhà trước đó từ hai bên.


Khi tiến hành giao tiền cọc hai bên cần tiến hành soạn thảo hợp đồng cọc để tránh những phát sinh tranh chấp hoặc kiện tụng nếu không mua nhà. Hợp đồng cọc cần có sự chứng kiến và chữ ký của ít nhất 3 người (càng nhiều người chứng kiến càng tốt). Trong trường hợp phát sinh không tiếp tục mua bán nhà đất nữa thì vẫn có sơ sở pháp lý hoàn trả đúng quy định pháp luật.

Giai đoạn chuẩn bị các hợp đồng mua bán

Tiếp theo sau khi tiến hành đặt cọc, hai bên phải tiến hành soạn thảo hợp đồng mua bán đất và tiến hành công chứng. Các loại giấy tờ kèm theo gồm có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (chủ bán đất), bản sao chứng minh nhân dân của cả hai bên và sổ hổ khẩu 2 bên (bản sao có công chứng).

Sau khi chuẩn bị các hợp đồng mua bán thì hai bên tiến hành bàn giao số tiền theo quy định thỏa thuận giá bán nhà từ trước. Thông thường bên mua chỉ giao từ 90% đến 95% số tiền mua bán nhà toàn bộ, số còn lại giữ tới khi bên mua giữ sổ đỏ mới tiến hành giao toàn bộ.


Giai đoạn nộp thuế
Trước khi tiến hành đăng ký ra sổ đỏ mới cho bên mua đất phải tiến hành nộp thuế và hoàn thành một số giấy tờ nhất định của cả hai bên mua và bán. Các giấy tờ cần chuẩn bị hai bên trong giai đoạn này cần có:

+ Hồ sơ mua bán nhà (bản sao)

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (do bên bán cung cấp)

+ Hợp đồng mua bán nhà do hai bên soạn, ký nhận và tiến hành công chứng tại phòng thuế trước bạ hoặc chi cục thuế.

+ Giấy bản sao chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu bản sao (tất cả đều công chứng).

Sau đó, bên bán tiến hành nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất cho chi cục thuế và bên mua tiến hành nộp lệ phí trước bạ theo đúng quy định pháp luật.

Giai đoạn đề nghị cấp sổ đỏ mới cho bên mua trong thủ tục mua bán nhà đất có sổ đỏ
Đây là giai đoạn cuối cùng nhằm hoàn thành các thủ tục và chuyển hoàn toàn quyền sử dụng nhà đất cho bên mua theo quy định pháp luật. Người mua đến phòng Ủy ban nhân dân (quận/huyện) nộp các giấy tờ theo quy định, cụ thể:

+ Hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bên bán cung cấp)

+ Giấy bản sao chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu bản sao (tất cả đều công chứng)

+ Giấy chứng nhận đã nộp xong thuế của bên bán và bên mua

Sau khi kiểm tra đầy đủ các giấy tờ, sở địa chính nhà đất có nghĩa vụ đăng ký thay đổi chủ sở hữu nhà đất cho bên mua thay bên bán. Sau khi hoàn thành và cấp sổ đỏ quyền sử dụng đất mới, bên mua tiến hành chuyển số tiền còn lại (5%- 10%) và hoàn thành xong quy trình mua bán nhà đất.

Trên đây là tất cả những thông tin liên quan, quy trình và các loại giấy tờ cần có trong quá trình tiến hành các thủ tục mua bán nhà đất có sổ đỏ. Để đảm bảo hơn về mua bán nhà đất đối với từng trường hợp cụ thể hoặc phát sinh các vấn đề khác ngoài hợp đồng bạn nên liên hệ với các luật sư nhà đất để nhận được sự tư vấn hoặc xem các bài viết trong mục kinh nghiệm mua nhà đất của Thuật.

Nguồn bài viết : http://thuatbds.com/thu-tuc-mua-ban-nha-dat-co-so-do/