Sẽ có bảng giá quân huy để cho các bạn lựa chọn và được tính bằng USD. Bạn lựa chọn số lượng Quân Huy muốn nạp rồi đăng nhập bằng tài khoản iTunes để thanh toán. Nếu không thanh toán được bằng iTunes, bạn có thể nạp Quân Huy bằng cách nạp thẻ trên web napthe.vn như trên.

3. Đối với các thiết bị Android

Bạn ấn chọn biểu tượng nạp Quân Huy [+] ở góc trên bên phải màn hìnhảnh: https://thegioididong.pro/kinh-nghiem

Xem thêm : https://thegioididong.pro/cach-nap-m...an-mobile.html