Bán phần mềm Kế toán 1900571591 giá rẻ

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên cả Nước, phần mềm Kế toán 1900571591 Việt Nam đưa ra chiến lược cung cấp một Phần mềm kế toán tốt nhất, giá rẻ nhất kế thừa các sản phẩm đã đoạt Giải thưởng của Hiệp hội Phần mềm Việt Nam. Thực tế trên thị trường rất nhiều Doanh nghiệp và người làm kế toán đã và đang sử dụng phần mềm không có bản quyền, không cập nhật, lạc hậu và đặc biệt không có dịch vụ hỗ trợ khi cần thiết. Điều này gây ra nhiều tổn thất cho doanh nghiệp.
Vì phần mềm chỉ là “cái vỏ”, cái thực sự giá trị là “số liệu kế toán” của doanh nghiệp thì lại nhập vào phần mềm không có gì đảm bảo về chất lượng. Chính vì vậy chúng tôi rất mong muốn được phục vụ và cung cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ một phần mềm kế toán tốt nhất và rẻ nhất với dịch vụ bảo trì phần mềm chuyên nghiệp chỉ sau vài phút.

Ngoài ra, để thuận tiện cho kế toán trong việc quản lý thông tin nhân sự và tính lương, chúng tôi đã bổ sung cho phiên bản này thêm một mô đun Nhân sự Tiền lương.


Với đội ngũ nhân viên là các kế toán viên hành nghề, kiểm toán viên, tư vấn thuế viên có trình độ chuyên môn cao, đạo đức nghề nghiệp tốt, kinh nghiệm nhiều năm trong các lĩnh vực hoạt động về kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế, Chúng tôi tin tưởng rằng: Giá trị dịch vụ và con người mà chúng tôi mang đến sẽ làm Quý Doanh nghiệp thực sự hài lòng.(phần mềm Kế toán 1900571591)

#dxsoft_diginet #dxsoft_hcm #phần_mềm_kế_toán_1900571591 #phần_mềm_kế_toán_dxsoft
Xem thêm: :bán phần mềm Kế toán giá rẻ