Một loại cây cải dầu có chứa các acid béo mạch dài omega-3 đã được đệ trình để được chấp nhận theo quy định ở Úc. Các đệ trình tương tự ở Mỹ và Canada sẽ được tiến hành. Loại cải dầu này đã được Neseed (một công ty con thuộc sở hữu của Nufarm Ltd) phát triển. Công ty này muốn thương mại hóa chúng, đưa vào sử dụng trong dinh dưỡng cho con người cũng như trong thức ăn cho động vật thủy sản bắt đầu từ năm 2018 hoặc năm 2019.


Brent Zacharias, Giám đốc điều hành tập đoàn Nuseed cho biết: “Việc đạt được các mốc pháp lý quan trọng này ở ba quốc gia sẽ đem lại cho chúng tôi cả lựa chọn về thời gian lẫn địa điểm khi chúng tôi thương mại hóa loại acid béo omega-3 có nguồn gốc từ cải canola”. Tag: may thoi khi

Cải dầu canola của Nuseed sẽ cung cấp các loại dầu omega-3 mạchdài tương tự như trong dầu cá, có được từ việc sử dụng nguồn tài nguyên bền vững trên đất liền. Loại cải canola này đã được phát triển nhờ sự hợp tác giữa Nuseed với Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp của Khối thịnh vượng chung (CSIRO) cùng Tập đoàn Nghiên cứu và Phát triển ngũ cốc (GRDC).

Zacharias nói: “Những đệ trình này phản ánh niềm tin và cam kết của chúng tôi đối với khoa học, cũng như sự an toàn và tiềm năng toàn cầu của chương trình omega-3 của chúng tôi”.

Các đệ trình trên đang được chuẩn bị để gửi đến các cơ quan có thẩm quyền tại các quốc gia: Úc, Canada và Mỹ. Tag: canh quat oxy

Công ty cũng thông báo những nhãn hiệu thương mại cho sản phẩm dầu, đặc biệt ở các thị trường tiêu thụ chính. Đó là “Aquaterra” sử dụng trong thức ăn dùng trong nuôi trồng thủy sản và “Nutriterra” dùng trong dinh dưỡng của con người.

Các acid béo omega-3 mạch dài DHA và EPA rất cần thiết cho sức khoẻ con người và các loài thủy sản. Sản phẩm độc quyền mới này nhằm giúp giảm áp lực đối với trữ lượng cá tự nhiên, vốn là nguồn cung cấp các dưỡng chất quan trọng này. Người ta dự đoán rằng 01ha loại cải canola này có khả năng cung cấp một lượng omega-3 tương đương với lượng omega-3 được sản xuất từ 10.000 kg cá. Tag: thiet bi tao oxy

Tổng cục Thủy Sản

Nguồn: 2lua.vn/article/buoc-dot-pha-danh-cho-cai-dau-canola-omega-3-5c887914425cc54b29d0b562.html