Nhằm góp phần làm giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, cải tạo đất, năm 2019, UBND huyện Tĩnh Gia đã phối hợp với một số đơn vị thuộc ngành nông nghiệp triển khai thực hiện mô hình thực nghiệm ứng dụng gói kỹ thuật canh tác cải tiến SRI trong sản xuất lúa lai. Tag: phần mềm pha dung dịch thuỷ canh


Theo đó, trong 2 vụ sản xuất lúa vừa qua, huyện xây dựng mô hình này tại 2 xã Tân Dân và Các Sơn, thu hút 240 hộ tham gia, với tổng quy mô 39 ha. Tag: phần mềm pha thuốc thuỷ canh

Đánh giá kết quả sản xuất từ mô hình cho thấy, nhờ ứng dụng trọn gói kỹ thuật cải tiến, nên lúa sinh trưởng và phát triển tốt; độ cứng cây, tàn lá, thoát cổ bông cao, khả năng kháng bệnh cao, chi phí đầu vào giảm; năng suất thực thu của mô hình đạt gần 81,9 tạ/ha/vụ, cao hơn đối chứng 7,6 tạ/ha/vụ, thu nhập đạt gần 70,5 triệu đồng/ha/vụ, lợi nhuận đạt 41,8 triệu đồng/ha/vụ, cao hơn 9,3 triệu đồng/ha/vụ so với đối chứng. Tag: phần mềm trồng thuỷ canh

Nguồn: baothanhhoa.vn/kinh-te/huyen-tinh-gia-240-ho-dan-tham-gia-mo-hinh-lua-lai-cai-tien-sri/108795.htm

View more random threads: