Bản kế hoạch được xây dựng trước khi tổ chức sự kiện thường là để sắp xếp trước công việc sẽ làm đồng thời dự tính trước các nguy cơ có thể xảy ra, bởi vậy nó là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến thành công của sự kiện. Với một bản kế hoạch hay bạn đã thành công 70%. Sau đây là một vài chia sẻ giúp bạn có thể tổ chức kế hoạch tốt hơn.
Business event: là những sự kiện liên quan tới lĩnh vực kinh doanh. Corporate event: bao gồm các sự kiện liên quan đến doanh nghiệp như lễ kỷ niệm thành lập, hội thảo, hội nghị,… Fundraising event: bao gồm các sự kiện nhằm mục đích gây quỹ.

Sporting events: là các hoạt động thuộc lĩnh vực thể thao. Marketing events: là những hoạt động liên quan đến marketing. Promotional events: bao gồm các sự kiện kết hợp khuyến mãi và xúc tiến thương mại.

Với ngành marketing, hoạt động tổ chức sự kiện đóng vai trò khá quan trọng chỉ sau việc nghiên cứu phân tích thị trường và hoạt động quảng cáo. Nhằm tăng doanh thu thì tổ chức sự kiện sẽ là công cụ quan trọng trong tiếp thị và quảng bá các sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu của doanh nghiệp, công ty.

Các hoạt động sự kiện được tổ chức với mong muốn đạt được mục đích sau Để hỗ trợ xây dựng và phát triển hình ảnh sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu của các công ty, doanh nghiệp cùng những chiến dịch truyền thông.

>>> Xem thêm : http://tochucsukiensaigon.com/dich-v...c-su-kien.html - Bỏ túi những kỹ năng lập kế hoạch tổ chức sự kiện tốt nhất

View more random threads: