Windows 10 Product Key miễn phí cho Windows 10 Home, Education ,Pro
Mục lục [show]

sửa máy tính tận nơi

Windows 10 sẽ là hệ điều hành được sử dụng nhiều nhất được phát hành vào tháng 7 năm 2015. Nếu bạn gặp vấn đề trong hệ thống Windows 10 và muốn sửa chữa hoặc cài đặt lại Windows thì bạn cần có Windows 10 bản quyền hoặc serial key .Tôi sẽ cung cấp cho bạn Windows 10 Product Key: Windows 10 Home Product Key, Product Key Windows 10 Pro, khóa sản phẩm Enterprise 10 của Windows. Bạn có thể tìm thấy nó dưới đây:Tôi cung cấp cho bạn sản phẩm thử nghiệm nhưng một khi bạn hài lòng và bạn có đủ tiền, tôi khuyên bạn nên mua Windows 10 sản phẩm chính để hỗ trợ các nhà phát triển .

Để mua Key sản phẩm bạn truy cập sửa máy tính tại nhà quận 7
Tôi sẽ cung cấp Key Windows 10 miễn phí cho bạn.
Bạn có thể tìm thấy nó dưới đây: SĐT : 028.66.507.709

Key cài đặt Windows 10
Windows 10 Home – YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7
Windows 10 Home Single Language – BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT
Windows 10 Home Country Specific – N2434-X9D7W-8PF6X-8DV9T-8TYMD
Windows 10 Education – YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY
Windows 10 Pro – CTM96-GNDDM-QVXRK-VXJY6-FVV3B hoặc VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
Windows 10 Product Key
TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
Windows 10 Home Single Language
7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH
Windows 10 Home Country Specific (CN)PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR
Windows 10 Professional Product Key
VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
6P99N-YF42M-TPGBG-9VMJP-YKHCF
8N67H-M3CY9-QT7C4-2TR7M-TXYCV
Windows 10 Enterprise Product Key
NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
PBHCJ-Q2NYD-2PX34-T2TD6-233PK
CKFK9-QNGF2-D34FM-99QX2-8XC4K
Windows 10 Education
YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY
NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Key Win 10 PRO, Ultimate
W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
FJT8C-2WNKT-DKPQG-JYHXD-YBFFC
X4XQN-VMKJH-7TCVD-TB3QT-KTPKM
3MXN9-Y96QV-RPYHW-RKQQJ-XW3GY
NFKWT-HFWJW-93DP7-M3GMQ-FM49M
NVTPG-P4YBM-KDH2X-GHQ99-66PKM
NF3RK-PHM7C-8743J-X2X92-J44DB
YW9TN-9M6H7-MKTJ4-H7FQW-4VV3B
NCH3J-3Y32T-QY4Y9-4CDK3-C3726
N24DD-FGXK3-2RWYX-6D87B-HT672
Lưu ý : Nếu các phím này không hoạt động, bạn có thể sử dụng Microsoft Toolkit để hoạt động Windows 10.

Bạn cần tải về Microsoft Toolkit.
Mở tập tin bạn tải về, sau đó bạn bấm vào tập tin “Microsoft Toolkit”.
Để Activate Windows bạn bấm vào biểu tượng Office trong công cụ này.
Sau đó, trong tab Activation, nhấp vào ‘EZ-Activator’. Chỉ trong vài giây, bản sao của bạn sẽ được kích hoạt.
Key Windows 10 khác
Windows 10 Professional Insider Preview build 10074, 10122, and 10130: 6P99N-YF42M-TPGBG-9VMJP-YKHCF
Windows 10 Technical Preview : NKJFK-GPHP7-G8C3J-P6JXR-HQRJR
Windows 10 Core Insider Preview build 10158, 10159, 10162, and 10166: KTNPV-KTRK4-3RRR8-39X6W-W44T3
Windows 10 Enterprise Insider Preview build 10074 and 10122: VTNMT-2FMYP-QCY43-QR9VK-WTVCK
Windows 10 Enterprise Insider Preview build 10158, 10159, 10162, and 10166: CKFK9-QNGF2-D34FM-99QX2-8XC4K
Windows 10 Professional build 1511: YTYG9-FR8RD-QBQC8-HC7J2-2JJFF
Windows 10 Professional Insider Preview build 10158, 10159, 10162, and 10166: 8N67H-M3CY9-QT7C4-2TR7M-TXYCV
Tôi hy vọng bạn sẽ tìm đúng Windows 10 Sản phẩm chính cho máy của bạn. xem them: sửa máy tính đường tân quy đông

Thẻ: Windows 10 Product Key, kích hoạt Windows 10

Thẻ: Windows 10 Key, Windows 10 Product Key