Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn khái niệm hóa đơn điện tử không có mã. Quy định điều chỉnh hóa đơn điện tử không có mã của Cơ quan Thuế. Mời các bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.


Xem thêm: Đăng ký hóa đơn điện tử như thế nào?

Tìm hiểu hóa đơn điện tử không có mã là gì

Khoản 2, Điều 12 Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 về sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có quy định về việc dùng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, theo đó những trường hợp đáp ứng các điều kiện dưới đây được sử dụng loại hóa đơn này:
Lĩnh vực về kinh doanh: điện lực; xăng dầu; bưu chính viễn thông; vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, nước sạch; tài chính tín dụng; bảo hiểm xã hội; y tế; kinh doanh thương mại điện tử thương mại.
Hạ tầng kỹ thuật: có khả năng thực hiện các giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, có cả hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu HĐĐT, đồng thời lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định và đảm bảo cho việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế.
Đối tượng không thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế và trường hợp đăng ký dùng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế) khi bán hàng hóa, cung cấp các dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.


Hóa đơn điện tử không có mã do Cơ quan Thuế phát hiện các sai sót

Lúc này, các doanh nghiệp có thể điều chỉnh các sai sót trên hóa đơn điện tử không có mã cụ thể như sau:
Cơ quan thuế sẽ thông báo cho người bán theo như Mẫu số 05 (Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP) để giúp cho người bán kiểm tra sai sót.
Bên bán sẽ có 02 ngày, kể từ ngày nhận thông báo của cơ quan thuế, rồi lập Thông báo hủy hóa đơn điện tử theo Mẫu số 04 để gửi tới người mua rồi gửi lại cho quan thuế.
Lưu ý rằng, các hóa đơn dù đã hủy, không có giá trị sử dụng nhưng vẫn phải được lưu trữ để phục vụ tra cứu.

Trên đây là toàn bộ những thông tin về hóa đơn điện tử. Vậy quý doanh nghiệp đang còn thắc mắc hoặc muốn được tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ: 0292.3767.111 để được giải đáp.

View more random threads: