Trong hội nghị này, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Điểu cho biết, tới ngày 24/6, đoàn kiểm tra liên ngành Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch - Đầu tư, Xây dựng, Thuế, Tài chính do Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng chỉ định đã hoàn thành công tác kiểm tra 16 dự án dat nen thu duc ven biển đang chậm triển khai.


Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng sẽ tổng hợp hồ sơ và xin ý kiến tư vấn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, dự kiến trong tuần tới sẽ chính thức báo cáo lãnh đạo TP. Đà Nẵng về công tác xử lý đối với những dự án dat nen thu duc này. Ông Nguyễn Điểu cho biết, tình hình chung rất phức tạp, qua kiểm tra đã bộc lộ nhiều vấn đề mang tính xung đột, nhạy cảm.

Ông Nguyễn Điểu nhấn mạnh, chắc chắn trong đợt kiểm tra này sẽ có tối thiểu 3-5 dự án dat nen thu duc phải được xử lý bằng con đường thu hồi và xử phạt. Còn lại những dự án khác cũng tồn tại nhiều vấn đề phức tạp, cần phải quyết liệt xử lý. Điều đó cần được lãnh đạo thành phố ủng hộ để Sở hoàn thành nhiệm vụ!.