Công việc, con cái, gia đình làm các học viên không có thời gian để viết luận và làm assignment?
Với phương châm, chữ tín và chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu, nhóm Tri thức cộng đồng nhận hỗ trợ:viết essay, assignment, report, coursework, thesis, dissertation, chạy SPSS, Eview, Stata, (dịch vụ viết tiểu luận, xây dựng bài tập lớn, đồ án, viết thuê luận văn bằng tiếng Anh).

Assignment chuẩn còn gọi là bài luận tiếng anh, là một trong những bài kiểm tra kiến thức của học viên trong quá trình học, assignment thường chiếm khoảng 30% điểm của môn học. Thông qua những bài học trên lớp, giảng viên ra đề về tìm hiểu xem sự tiếp thu của các học sinh mình qua những bài Assignment. vì vậy, kết quả chấm điểm của bài assignment có ảnh hưởng khá lớn đến kết quả học tập của môn học cũng như học kỳ.
Tri thức cộng đồng là một nhóm đội ngũ thành viên là những cựu học viên chính xác nghiệp loại ưu của các trường kinh tế, tài chính, luật…. trong và ngoài nước, Tri thức cộng đồng có kiến thức và kinh nghiệm viết thuê assignment đạt tiêu chuẩn và đúng vấn đề. Các bài viết essay Tri thức cộng đồng đã từng bàn giao cho du học sinh, bạn đều có điểm khá trở lên, được giảng viên cũng như sinh viên đánh giá cao về nội dung cũng như cách thức trình bày.
Cùng với quân số nhân sự giàu kinh nghiệm, đã và đang làm việc cho các công ty đa quốc gia, đều chuẩn nghiệp thạc sĩ từ các trường số 1 tại Anh và Úc như: Oxford Brookes University, London School of Economics, University of Exeter, University of Greenwich, University of Sydney, RMIT, Swinburne, Deakin… nên nhóm Tri thức cộng đồng hầu như vui lòng làm xong chuẩn nhiệm vụ mà khách hàng giao phó, Nhóm chúng tôi nhận làm assignment thuê các chuyên ngành bao gồm:
1. Quản trị kinh doanh,
2. Marketing,PR,
3. Tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán,
4. Kinh tế thương mại/đầu tư/quốc tế,
5. Du lịch, khách sạn, lữ hành,…
Một số môn học Tri thức cộng đồng nhận viết assignment bằng tiếng Anh:
1. Human Resource Management,
2. Strategic Management,
3. Operation Management,
4. Principles of Management/Corporate Finance/Economic,
5. Global Organizational Environment,
6. Global Business Strategy,
7. Organizational behavior,
8. Risk Management/Accounting/Auditing,
9. Business/Investment/Trade/Law,
10. Marketing and other subjects relating to
11. Management Project/Money, Banking and Finance, …
Liên hệ tự mình với Tri thức cộng đồng để trao đổi cụ thể về vấn đề học viên muốn viết cũng như thời hạn làm xong và giá cả.
Nhóm Tri thức cộng đồng
Điện thoại: 0946 88 33 50
Email: ttcd.group@gmail.com