Thuộc dòng Tesys GV2 thiết bị CB GV2P32 Schneider loại cầu dao bảo vệ động cơ gồm 3 cực. CB bảo vệ động cơ GV2P32 Schneider được thiết kế để kiểm soát và bảo vệ động cơ phù hợp với các tiêu chuẩn IEC...