thiết bị khu vui chơi trẻ em Thực hiện Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung những nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành tất nhiên Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); Công văn số 3835/BGDĐT-GDMN ngày 22/8/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc chỉ dạy thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2017-2018, Sở GDĐT kết hợp với tổ chức https://thietbimamnonhavu.com/ vững mạnh triển khai tập huấn ứng dụng "Quản lý công tác bán trú trong các cơ sở giáo dục mầm non" đã được Bộ GDĐT thẩm định theo công bố số 637/TB-SGDĐT ngày 31/8/2017. Theo kết quả thẩm định của Bộ GDĐT "Phân hệ phần mềm quản lý công tác bán trú trong các cơ sở giáo dục mầm non" do công ty Vietec.,Corp tăng trưởng xây dựng đạt điều khoản các tiêu chuẩn về dinh dưỡng, được lớn mạnh trên công nghệ tiên tiến, có thể dùng trong các cơ sở GDMN để thực hiện việc thành lập khẩu phần thực đơn cho trẻ mầm non và dùng cho công tác quản lý bán trú.


Đợt tập huấn diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 11/01/2018 đến hết ngày 13/01/2018 với 9 lớp. Thành phần tham dự lớp tập huấn có 18 chuyên viên phụ trách cấp học mầm non của Phòng GDĐT, 490 cán bộ quản lý và nhân viên kế toán của 245 trường mầm non, mẫu giáo bán trú thuộc18 huyện, thị xã, đô thị. Qua lớp tập huấn, học viên đã biết cách thực hiện phần mềm, thành lập khẩu phần thực đơn cho trẻ mầm non chắc chắn đủ năng lượng hàng ngày cho trẻ tại trường và cân đối tỷ trọng giữa các chất theo lý lẽ, đồng thời nắm được các nội dung khác như quản lý sức khỏe khỏe, quản lý thu chi... nhằm thực hiện tốt công tác quản lý bán trú tại các trường mầm non.

Trong cả đợt tập huấn, các học viên đều có tinh thần, thái độ và ý thức học tập nghiêm túc, nhập cuộc thực hành tích cực nên đợt tập huấn đã đạt được mục tiêu cơ bản là thực hiện được việc quản lý công tác bán tại các cơ sở GDMN có công sở bán trú qua sơ đồ phần mềm được Bộ GDĐT thẩm định, ưng ý với Chương trình GDMN hiện hành
Tỉm hiểu thêm: Công ty sản xuất đồ chơi mầm non