xử lý chất thải công nghiệp Bãi rác tại thôn Quảng An, xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R’lấp (xã Nông thôn mới thứ 1 của tỉnh Đắk Nông) được UBND huyện Đắk R’lấp giao cho Hợp tác xã tưới tiêu Tân Quý quản lý, vận hành từ năm 2015. hiện tại, mỗi ngày bãi rác đang tiếp nhận, xử lý khoảng 20 tấn rác thải sinh hoạt của 3 xã: Đạo Nghĩa, Nghĩa Thắng và Nhân Cơ.

Kiểm tra thực tế cho thấy, bãi rác không có sân chứa rác, phân loại rác trước khi đưa vào lò đốt rác, nên nước rỉ rác từ khu vực chứa ra bên ngoài và có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, có mùi hôi phát sinh từ bãi chứa rác phát tán ra kế bên. mặc dầu đơn vị vận hành đã dùng các loại men vi sinh, thuốc diệt côn trùng từ 2-3 lần/ngày để xử lý, nhưng vẫn không thể tránh mùi hôi. hiện nay kĩ năng của đơn vị chỉ có thể xử lý bằng lò đốt tối đa 10 tấn/ngày, dẫn tới rác thải tồn đọng tại bãi chứa ngày càng nhiều, làm tình trạng ô nhiễm môi trường thêm nghiêm trọng.Tại bãi rác xã Chư K’nia (huyện Cư Jút) đang tiếp nhận xử lý khoảng 18 tấn rác/ngày cho tất cả các xã trên địa bàn huyện. Bãi rác này chưa được tổ chức có thẩm quyền phê duyệt công bố bình chọn tác động môi trường trước khi đi vào vận hành, hành động theo quy định. Kiểm tra thực tế cho thấy, có mùi hôi phát sinh từ bãi chứa và từ lò đốt rác phát tán ra bên cạnh khi vận hành. Nước rác thải rỉ ra từ khu vực chôn lấp chưa có biện pháp xử lý theo đúng quy định của bãi rác hợp vệ sinh theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. dung tích bãi rác về dài lâu không đảm bảo đủ nhu cầu xử lý chôn lấp rác trên địa bàn huyện. Tại bãi rác xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức do không được đầu tư theo đúng quy chuẩn nên về vĩnh viễn nguy cơ ô nhiễm môi trường đất tại khu vực bãi rác do nước rác thải rỉ ra là rất cao. => Công ty xử lý chất thải công nghiệp

bây giờ bãi rác này không có đơn vị nào quản lý vận hành nên nhà máy vẫn vứt rác lồng cồng bên cạnh. Tình trạng các bãi rác nói trên cũng là thực trạng chung trong công tác quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn tại Đắk Nông. Theo ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông, công tác quản lý, bảo vệ môi trường tại các bãi chôn lấp chất thải rắn còn nhiều khó khăn, bất cập. Trước hết, việc quản lý rác thải nông thôn chưa xác định rõ nhiệm vụ của sở, ngành nào.

Theo các quyết định của UBND tỉnh Đắk Nông, Sở thành lập có tác dụng quản lý chất thải rắn phổ biến thành phố; còn trong các nhiệm vụ của Sở thủy sản và vững mạnh nông thôn (liên quan đến lĩnh vực lớn mạnh nông thôn), Sở Tài nguyên và Môi trường (liên quan đến công tác bảo vệ môi trường) chưa đề cập đến quản lý chất thải rắn sinh hoạt. khó khăn khác là việc phân bổ kinh phí cho xử lý chất thải rắn chưa được để ý nhiều và chuyên. Qua thực tế khảo sát tại các bãi rác ở các xã Đạo Nghĩa, Quảng Trực, Chư K’nia cho thấy, kinh phí vận hành phục vụ công tác xử lý chất thải rắn phát sinh từ tác động chôn lấp tại các bãi rác quy mô cấp xã trên địa bàn tỉnh còn hạn chế.

Điều này dẫn đến việc thu gom rác thải và các biện pháp xử lý mùi hôi thối không được triển khai thường. Bên cạnh đó đó, lượng rác phát sinh hàng ngày nhiều, lò đốt rác đa số có HP nhỏ nên thường trong tình trạng vận hành quá tải. Việc phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường cho các huyện còn dàn trải, chưa tập trung vào việc triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường trong xử lý rác. Năm 2017, dự toán ngân sách tỉnh Đắk Nông chi cho sự nghiệp môi trường chỉ là 0,7% (pháp luật của Trung ương là không dưới 1%). Dự toán dùng kinh phí sự nghiệp môi trường của UBND các huyện cho thấy, các địa phương chỉ đầu tư các trang thiết bị dùng cho thu gom, xử lý rác mà chưa chú trọng đầu tư cho việc vận hành việc xử lý rác bảo đảm hợp vệ sinh...=> bảng giá xử lý chất thải nguy hại

Ông Nguyễn Văn Hiệp cho rằng, để giải “bài toán” xử lý rác thải nông thôn ngoài công tác tuyên truyền tăng nhận thức người tiêu dùng về bảo vệ môi trường, điểm mấu chốt là phải phân bổ kinh phí về sự nghiệp môi trường cho tuyệt vời và quy định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, địa phương. Theo đó, đối với ban hành điều khoản về quản lý chất thải rắn, UBND tỉnh Đắk Nông cần quy định rõ nghĩa vụ của sở, ngành, địa phương trong công tác quản lý chất thải rắn. Tỉnh cần sớm có quy chế kết hợp giữa các sở, ngành, UBND các huyện trong phân bổ ngân sách sự nghiệp môi trường để có thể giải quyết được các việc cần ưu tiên cùng với môi trường của tỉnh và của từng địa phương.

Tham khảo thêm: https://www.xulychatthaicongnghiep.n...cao-tphcm.html