Hầu hết các bãi chôn lấp của TP.HCM nằm trên vùng đất yếu, ngập nước (bãi chôn lấp ở Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước – huyện Bình Chánh và các bãi chôn lấp ở Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc – huyện Củ Chi). Trong khi với chiều dài khoảng 80 km, rộng 26 km nên việc đặt 02 khu xử lý chất thải tại Củ Chi và Bình Chánh ngày nay cũng nhằm đảm bảo cự ly vận chuyển, điều phối chất thải logic trên địa bàn thành phố.

Định hướng công tác xử lý chất thải rắn đô thị - Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm

Với hiện trạng xử lý chất thải rắn sinh hoạt như trên và điều kiện diện tích đất của thị trấn Hồ Chí Minh ngày càng hạn hẹp, Ngoài ra mục tiêu đặt ra của thị trấn là đến năm 2020, tỷ trọng lượng chất thải rắn sinh hoạt được xử lý bằng kỹ thuật chôn lấp hợp vệ sinh tối đa là 50%, đến năm 2025 tối đa là 20%; triển khai các giải pháp đồng bộ trong công tác duy tu, bảo dưỡng bãi chôn lấp chất thải sau khi ngưng tiếp nhận, khuyến khích xã hội hóa việc tái chế và phân phối điện năng từ các bãi chất thải đã được chôn lấp trong các năm qua và ưu tiên các giải pháp tái dùng bãi chôn lấp đã đóng bãi dùng cho lợi ích cộng đồng.bởi thế, Ủy ban nhân dân đô thị định hướng công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 như sau:

upgrade cải tạo, thay đổi khoa học xử lý CTRSH các người tiêu dùng hiện hữu

=> Công ty xử lý chất thải công nghiệp - báo giá xử lý chất thải nguy hại

Căn cứ chương trình giảm ô nhiễm môi trường của đô thị, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 11 tháng 6 năm 2017 đặt chỉ tiêu tỷ trọng chôn lấp giảm còn 50% và đến năm 2025 chỉ còn sử dụng 20% công nghệ chôn lấp. bởi thế, Ủy ban nhân dân đô thị đã và đang khẩn trương làm việc với các đơn vị xử lý chất thải đang tác động để thực hiện việc cải tạo, nâng cấp thiết bị máy móc của các mọi người xử lý chất thải hiện hữu, bổ sung dây chuyền công nghệ xử lý hiện đại tại các đơn vị xử lý chất thải đang hoạt động hài hòa nâng hiệu suất xử lý nhằm giảm tỷ trọng chất thải chôn lấp trong thời gian tới (loại hình khoa học chuyển đổi: Đốt- phát điện, Khí hóa lỏng CNG,…).

xem xét dự án đề xuất cải tạo bãi chôn lấp đã đóng cửa

đô thị hiện sống sót 5 bãi chôn lấp đã đóng cửa (Phước Hiệp số 1, 1A, 2, Đông Thạnh và Gò Cát), trong đó có 2 bãi chôn lấp nằm ngoài khu liên hợp xử lý chất thải là bãi Đông Thạnh và Gò Cát. ngày nay, thị trấn đã có chủ trương kêu gọi và để ý việc đề xuất dự án cải tạo các bãi chôn lấp đã đóng cửa, với các chế độ như sau:

với các bãi chôn lấp nằm trong khu quy hoạch xử lý chất thải rắn của thị trấn (BCL Phước Hiệp số 1, 1A và số 2): thực hiện đóng bãi chôn lấp bằng bí quyết phủ đỉnh hợp vệ sinh pháp luật tại Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD ngày 18 tháng 01 năm 2001 của Bộ kỹ thuật kỹ thuật Môi trường và Bộ Xây dựng chỉ dẫn các lao lý về bảo vệ môi trường Đối với việc lựa chọn vị trí, thành lập và vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn.

cùng với các bãi chôn lấp nằm ngoài khu quy hoạch xử lý chất thải rắn của thị trấn (BCL Đông Thạnh, Gò Cát): thực hiện đóng bãi theo các phương án khác biệt: phủ đỉnh hoặc cải tạo, tái sử dụng diện tích đất….