xử lý chất thải công nghiệp Cụ thể, trong lĩnh vực công nghiệp, hàng năm, lượng chất thải như tro, xỉ, bã thạch cao (GYP) tác động sản xuất thép, nhiệt điện than và sản xuất phân bón DAP lên đến gần 16 triệu tấn; chất thải sinh hoạt đô thị khoảng 25 triệu tấn; chất thải và phụ phẩm làm béc phun khoảng 43 triệu tấn... Song đa số lượng chất thải này chưa được tận thu, sử dụng làm nguyên, nhiên liệu đầu vào cho các ngành phân phối khác trong khi Việt Nam vẫn phải nhập khẩu hàng triệu tấn giấy, nhựa và sắt thép phế liệu chuyên dụng cho sản xuất trong nước.Ông Hoàng Quyết Tiến, công sở Cổ phần An Sinh cũng cho rằng, chất thải rắn từ sinh hoạt tại Việt Nam rất lớn, sản lượng tới 80.000 tấn/ngày. Riêng tại Tp.Hà Nội, khoảng 7.000 tấn/ngày; Tp.HCM 8.000 tấn/ngày; mức độ phát sinh hàng tuần 13-15%... Đây là nguồn nguyên liệu tái chế tiềm năng, nhưng Việt Nam hiện chưa có chế tài phân loại chất thải rắn tại nguồn. Chất thải rắn vẫn sử dụng kỹ thuật chôn lấp ủ yếm khí là chính... nên gây ô nhiễm nguồn nước, không khí. Số ít dùng công nghệ đốt thiêu gây phát thải khí độc hại ra môi trường.

Theo ông Phạm Trọng Thực, Cục Kỹ thuật bình an và môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương, thách thức trong việc hướng tới nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam là so sánh với việc tái chế, tái sử dụng chất thải công nghiệp: các tiêu chuẩn, quy chuẩn về quản lý chất thải công nghiệp, dùng chất thải công nghiệp làm vật liệu thành lập, vật phẩm thương mại thiếu và chưa đồng bộ. cạnh tranh trong việc tiêu thụ vật phẩm từ chất thải công nghiệp (gạch không nung, thạch cao nhân tạo...). Mặt khác, khoa học và quy mô tái chế chất thải còn lỗi thời, gây ô nhiễm. Đồng thời, thiếu vốn đầu tư cho ngành công nghiệp tái chế chất thải.

Trong tái chế tro xỉ nhà máy nhiệt điện than, ông Nguyễn Thanh Tùng, cơ quan cổ phần tư vấn thành lập điện 1 cho biết, do khoa học đốt tại những người dùng đã cũ, hàm lượng mất khi nung trong tro xỉ cao làm ảnh hưởng tới kĩ năng tiêu dùng cho phân phối vật liệu xây dựng. Hơn nữa, trong cơ chế chính sách vẫn thiếu quy chuẩn, tiêu chuẩn để phân loại tro xỉ chuyên dụng cho các ứng dụng tiêu thụ nhiều như vật liệu san lấp, đắp nền đường...

Tro xỉ tại những nhà máy nhiệt điện hiện đã được phân tích và xác nhận là chất thải rắn tầm thường, nhưng theo QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải gian nguy thì tro bay của các người sử dung thuộc đối tượng "có tài năng" là chất thải gian nguy. Đây là rào cản pháp lý gây hiệu ứng tâm lý trong ứng xử của công sở quản lý, người tiêu dùng so với tro, xỉ nhiệt điện.

Hà Lan sẵn sàng chuyển giao kỹ thuật

Theo ông Thực, Việt Nam đã có Luật Bảo vệ môi trường cách thức thu hồi xử lý rác thải sau chế tạo và khuyến khích tái chế. Ngoài ra có Chiến lược vững mạnh xanh năm 2012, Chiến lược lớn mạnh năng lượng tái tạo đến 2030 góc nhìn 2050. Đồng thời, Chính phủ có những ưu đãi về thuế, cung cấp vốn, đất đai để xây dựng cơ sở tái chế chất thải. Ưu tiên hướng tới nền kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực công nghiệp...

Trong lĩnh vực tưới cafe, nâng cao sử dụng năng lượng sinh khối và khí sinh học; thành lập mô hình phân phối hài hòa xử lý chất thải, sinh năng lượng. đặc trưng, ưu tiên tái chế, tiêu dùng phụ phẩm và phế phẩm từ các ngành thuỷ sản, cung cấp vật liệu thành lập, dệt may, da giày... trong chuỗi cung cấp; thúc đẩy sản xuất năng lượng từ chất thải thành phố.Với tro, xỉ nhiệt điện, ông Tùng đề xuất, cần nghiên cứu, đầu tư các công nghệ hiện đại để xử lý tăng lên chất lượng tro xỉ, cải thiện giai đoạn đốt than, tăng kĩ năng tái tiêu dùng... Nhà nước sớm ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn, chỉ dạy liên quan tới thu gom, vận chuyển và tái dùng tro xỉ từ nhiệt điện than. tăng cao tuyên truyền sâu rộng về chất lượng và hiệu quả nhất tiêu dùng vật liệu xây dựng không nung, lớn mạnh thị trường vật liệu xây dựng từ tro, xỉ... Mặt khác, cần có các chính sách, cơ chế ưu đãi về tiếp cận vốn, ưu đãi thuế... đối với các công ty xử lý, tiêu thụ tro xỉ. Xem thêm: giá xử lý rác thải công nghiệp => Xử lý chất thải công nghiệp
Trước các thử thách với nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam, bà Elsbeth Akkerman, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam cho biết, Hà Lan đã thắng lợi trong nhiều chương trình, dự án nghiên cứu và triển khai thu gom, tái sử dụng chất thải các loại rác thải làm nguyên, nhiên liệu đầu vào cho sản xuất. vì vậy, với kinh nghiệm, kỹ thuật và nguồn lực của mình, Hà Lan chuẩn bị hỗ trợ Việt Nam từng bước xây dựng nền kinh tế tuần hoàn trong tương lai.

Ông Therus Gieling, Đại diện công sở GC International ưng ý, cạnh tranh lớn nhất là khi lượng rác thải phát sinh ngày càng lớn thì tài năng thu gom, tái dùng lại chưa tương xứng. Đặc biệt là việc chưa thực hiện phân loại rác thải từ nguồn, thiếu khoa học, nguồn lực... để thu gom, tái dùng rác thải. GC International chuẩn bị hỗ trợ, chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm để hỗ trợ Việt Nam thành lập nền kinh tế tuần hoàn.

=> https://www.linkedin.com/pulse/công-...-chất-thải