thiết bị mầm non Một trong những thế mạnh Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non mới là lấy sự vững mạnh của trẻ làm trung tâm trong thành lập chuẩn. Đây là cách tiếp cận hiện đại trong quản lý giáo dục nói chung, trong quản lý trường mầm non nói riêng.Báo GD&TĐ đã trao đổi với PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền, giảng viên cao cấp Học viện Quản lý giáo dục, Trưởng nhóm nghiên cứu thành lập Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non về những điểm mới trong dự thảo lần này.

Ưu tiên sự phát triển của trẻThưa PGS. TS Đặng Thị Thanh Huyền, bà có thể cho biết những điểm mới trong việc thành lập chuẩn hiệu trưởng trường mầm non là gì?

- Theo cách tiếp cận truyền thống, mọi hoạt động của nhà quản lý trường mầm non đều có điều khoản, chỉ dẫn cụ thể, quyền tự chủ và nghĩa vụ giải trình của nhà trường rất thấp, trong đó trẻ được coi là một trong các đối tượng của hoạt động quản lý như quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý hoạt động nuôi dưỡng, để mắt, giáo dục trẻ (của giáo viên, nhân viên), quản lý em bé, quản lý hành chính và sơ đồ thông tin…

Lấy trẻ làm trung tâm trong quản lý trường mầm non coi sự tăng trưởng về thể chất, xã hội, tình cảm, thẩm mỹ, trí tuệ, nhân cách của trẻ là mục tiêu của tất cả các tác động quản lý nhà trường có thể coi sự vững mạnh của trẻ là cái đích mà mọi năng lực chỉ huy và quản lý trường mầm non phải đạt được thông qua các hành động quản lý nhà trường một cách tự chủ hơn, nghĩa vụ giải trình cao hơn.


Với cách tiếp cận lấy trẻ làm trung tâm, chuẩn hiệu trưởng trường mầm non có ba điểm mới quan trọng như sau:


Thứ nhất, Coi sự phát triển của trẻ là thước đo thắng lợi của hiệu trưởng. Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non mới không coi quản lý trẻ chỉ là 1 năng lực của hiệu trưởng, mà sự tăng trưởng của trẻ là mục đích cần đạt của mọi năng lực của hiệu trưởng. Ở dự thảo Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non không có tiêu chí riêng về “Quản lý con nít của nhà trường” (Tiêu chí này hiện đang được tiêu dùng trong chuẩn hiệu trưởng mầm non hiện hành, theo Thông tư số 17/2011 /TT-BGDĐT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).


=> siêu thị đồ chơi mầm non => Công ty sản xuất đồ chơi mầm non


PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền, giảng viên cao cấp Học viện Quản lý giáo dụcThứ hai, chuyển từ “quản lý” sang “quản trị” nhà trường. Có nhiều ý kiến tranh luận về dùng thuật ngữ “quản lý” hay “quản trị”. Trên thực tế hai thuật ngữ này có cùng bản chất, tuy nhiên thuật ngữ “quản lý” chung được dùng trong quản lý Nhà nước, quản lý xã hội tầm vĩ mô, còn thuật ngữ “quản trị” thường dùng ở phạm vi nhỏ hơn so với một cơ quan, một công ty.


Quản trị trường học là các cách để những người/nhóm người có thẩm quyền (thường là hội đồng) hướng dẫn, giám sát các mục tiêu, giá trị của nhà trường thông qua các điều khoản, bí quyết và quy trình thực hiện.

Thứ ba, mục đích trọng tâm của chuẩn là “vững mạnh năng lực của hiệu trưởng liên tục”

Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non không phải là văn bản liệt kê các nhiệm vụ của hiệu trưởng được quy định ở các văn bản khác, mà là đưa ra các năng lực cốt lõi của hiệu trưởng trường mầm non để thực hiện các nhiệm vụ trong điều kiện tự chủ và trách nhiệm giải trình ngày càng ca

Trong đó mục đích của Chuẩn chẳng hề để phân loại, so sánh hiệu trưởng nào giỏi hơn hay yếu hơn, mà chủ quản để cung cấp hiệu trưởng (hoặc một số người có nguyện vọng trở nên hiệu trưởng) tìm ra những “vùng lõm” về năng lực để tự học, tự bồi dưỡng, hoặc đăng ký để được tập đoàn cấp trên bồi dưỡng chuyên, liên tục để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ trong bối cảnh đổi mới giáo dục.

Vai trò của người quản trị trường học

Theo PGS, ở điểm mới thứ 2, bà có nói đến thuật ngữ “quản trị trường học”, vậy vai trò của người quản trị trường học trong Chuẩn mới được biểu thị như thế nào?

- Quản trị trường học là giai đoạn xây dựng và tập hợp các quy tắc, hệ thống nhằm vận hành và kiểm soát hầu hết hành động của một nhà trường; là những phương cách để một số người có thẩm quyền chỉ đạo chỉ dạy và giám sát các mục tiêu và giá trị của nhà trường thông qua các chính sách và quy trình thực hiện.

Nhà quản trị trường học là người chịu nghĩa vụ trước nhà trường, tập thể và người học về sự tin tưởng, tính thích ứng và hiệu quả nhất chi phí quản lý thông qua việc phân chia bổn phận, nguồn lực và kiểm soát tính hiệu lực và hiệu quả nhất hành động của nhà trường.

Quản trị trường mầm non bao hàm các hành động như quản trị chiến lược nhà trường, quản trị công ty, quản trị nhân sự, quản trị các hành động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, quản trị tài chính, cơ sở vật chất, xây dựng môi trường giáo dục, lớn mạnh quan hệ xã hội. Năng lực quản trị nhà trường có thể hiểu là năng lực làm việc với các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thành lập các định hướng lớn mạnh, tập đoàn thực hiện và giám sát các công đoạn xử lí nước sạch, kết quả đạt được của nhà trường.

https://vitalk.vn/threads/ban-ban-gh...52318145848001
https://www.linkedin.com/pulse/mua-b...blog-mầm-non
https://thietbimamnon.top/danh-muc/d...non-ngoai-troi
https://thietbimamnon.top/danh-muc/ban-ghe-mam-non