thứ nhất: Hóa đơn điện tử là gì?

Hoá đơn điện tử là chắp nối các thông hiệu dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ, được khởi tạo, lập, gởi, nhận, lưu giữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hoá đơn điện tử được khởi tạo, lập, giải quyết trên hệ thống máy vi tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu giữ trên máy vi tính của các bên theo quy định của luật pháp về giao dịch điện tử.

thứ hai: Hóa đơn điện tử bào gồm các hình thái giao dịch nào?

https://sinvoiceviettel.com/ gồm các loại: hóa đơn xuất khẩu; hóa đơn giá trị gia tăng; hóa đơn bán hàng; hoá đơn khác gồm: tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm.; phiếu thu tiền cước chuyên chở hàng không, chứng từ thu cước phí vận chuyển quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng., hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc ngoại và các quy chế của luật pháp có liên đới.

thứ ba: Hóa đơn điện tử khác với hóa đơn giấy tại điểm nào?

căn cứ vào số Liên: Hóa đơn điện tử không có trường Liên

Trường ám hiệu trên Hóa đơn:

- Hóa đơn điện tử: E

- Hóa đơn đặt in: P

- Hóa đơn tự in: T

Hóa đơn điện tử có trường thông tin "HÓA ĐƠN biến chất từ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ" trong trường hợp là Hóa đơn luân chuyển từ bản điện tử sang bản giấy

Chữ ký trên hóa đơn:

- Hóa đơn điện tử: Chữ ký số

- Hóa đơn giấy: Ký tay

thứ Tư: Năm tình cảnh phải có đối với nhà cung cấp HDDT

a) Là doanh nghiệp kinh tế không thiếu hoàn cảnh và đang thực hành giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế; hoặc là công ty kinh tế có ứng dụng giao dịch điện tử trong hành động ngân hàng.

b) có điểm du lịch, các đường truyền vận tải thông tin, mạng tin tức, thứ truyền tin chăm sóc yêu cầu khai quật, kiểm định, xử lý, áp dụng, bảo quản và lưu giữ hoá đơn điện tử;

c) có hàng ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, áp dụng hoá đơn điện tử theo quy định;

d) có chữ ký điện tử theo nguyên tắc của pháp lý.

đ) có phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ kết nối với chương trình kế toán, bảo đảm cay nghiệt liệu của hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc căn cứ ác nghiệt liệu) kế toán tại thời điểm lập hoá đơn.

e) có các cách thức sao lưu ác nghiệt liệu, khôi phục ác nghiệt liệu, lưu trữ dữ liệu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng lưu giữ bao gồm:

thứ 6: dịch vụ hóa đơn điện tử nào tin cậy hiện nay:

ngày hôm nay Viettel là một trong những biệt danh đi đầu trong dịch vụ HDDT có tên SInvoiceviettel

công ty khi đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ được ứng dụng một trong những chương trình tiên tiến và hiện đại nhất hiện giờ

Bảng Giá Hóa Đơn Điện Tử Viettel trong Quý 2/2020
TT gói cước số lượng HĐ Đơn giá/1 HĐ (VNĐ) Giá bán trọn gói
(VNĐ - chưa VAT)
1 DT300 300 990 297.000
2 DT500 500 820 410.000
3 DT1.000 1.000 640 640.000
4 DT2.000 2.000 480 960.000
5 DT3.000 3.000 450 1.350.000
6 DT5.000 5.000 410 2.050.000
7 DT7.000 7.000 390 2.730.000
8 DT10.000 10.000 340 3.400.000
9 DT20.000 20.000 290 5.800.000