Một số tiêu chí đánh giá công nghệ xử lý nước thải y tế ăn nhập

1. Các tiêu chí đánh giá về kỹ thuật

Các tiêu chí đánh giá về kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải bao gồm:

- Hiệu quả xử lý nước thải y tế

Xem >>> Binh tich ap

Đối với bất kỳ hệ thống xử lý nước thải nào, mục tiêu quan trọng nhất là chất lượng nước thải sau xử lý phải đạt được các yêu cầu của quy chuẩn môi trường hiện hành hay nói cách khác là chất lượng nước thải. Đây là tiêu chí bức đối với mô hình công nghệ xử lý nước thải nói chung và nước thải y tế nói riêng. Trong việc chọn lựa mô hình công nghệ hợp, việc đánh giá và lượng hóa tiêu chí này dựa trên hồ sơ công nghệ của mô hình và số liệu đánh giá hiệu quả xử lý của mô hình đó đối với các công trình rưa rứa.

- Hiệu quả xử lý tổn phí đầu tư

Hiệu quả xử lý của mỗi công trình đơn vị cũng phản ánh sự hạp trong thiết kế, vận hành công trình đơn vị đó, song song ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý của toàn hệ thống. Xét hai hệ thống xử lý có chi phí xây dựng và vận hành tương đương nhau, hệ thống có hiệu quả loại bỏ chất ô nhiễm cao hơn thì sẽ an toàn trong việc tuân thủ quy định về môi trường hơn. Việc đánh giá và lượng hóa tiêu chí này dựa trên hồ sơ công nghệ của mô hình, kết quả xử lý đối với các nhóm chỉ tiêu theo quy chuẩn Việt Nam hiện hành khi vận hành hệ thống. Tỷ lệ này càng lớn, hiệu quả càng cao.

- Tuổi thọ hay độ bền của công trình, thiết bị

Độ bền của công trình, thiết bị là tiêu chí đánh giá Mức độ tin tưởng.# của kết cấu công trình cũng như tuổi thọ của thiết bị. Đối với các công trình xử lý nước thải, các thiết bị công nghệ luôn phải làm việc với cường độ cao trong môi trường khắc nghiệt, việc dừng hệ thống để thay thế và bảo dưỡng thiết bị là vô cùng khó khăn. bởi thế, tuổi thọ công trình hay độ bền của các trang thiết bị công nghệ cần được coi xét một cách cẩn trọng.Xem >>> https://hangphu.vn/danh-muc-san-pham...g-kaiquan-1522

- Tỷ lệ nội địa hóa của hệ thống hoặc khả năng thay thế linh kiện, thiết bị

Tỷ lệ nội địa hóa của thiết bị là tiêu chí mang tính khuyến khích các nghiên cứu khai triển đối với khoa học trong nước. Việc sử dụng các thiết bị công nghệ có tỷ trọng nội địa hóa cao và đã được kiểm chứng hoạt động hiệu quả trong các công trình rưa rứa là cơ sở để giúp nhà đầu tư coi xét ưu tiên lựa chọn. Tiêu chí này trình bày sự chủ động và dễ dàng thay thế linh kiện trong bảo trì, bảo dưỡng cũng như khắc phục sự cố trong quá trình vận hành hệ thống.

- Khả năng thích ứng khi tăng nồng độ hay lưu lượng đầu vào

Đây là một tiêu chí quan yếu trong các tiêu chí kỹ thuật. Nước thải tại các cơ sở y tế nói chung thường có sự nao núng không nhỏ về lưu lượng cũng như tải lượng ô nhiễm, thành ra các mô hình công nghệ có khả năng thích ứng đối với các nao núng của các chỉ số nước thải đầu vào thường được đánh giá với số điểm cao hơn.

- thời kì xây dựng hệ thống

thời kì xây dựng hệ thống là tiêu chí mở, chừng độ quan trọng của tiêu chí này được biểu lộ trong từng trường hợp cụ thể của mỗi cơ sở y tế. Tuy nhiên, một mô hình công nghệ được đánh giá cao hơn khi có thời kì lắp đặt và hoàn thiện nhanh hơn, thời kì vận hành chạy thử và đào tạo vận hành ngắn hơn.

- Giải pháp thi công dễ dàng, thuận tiện

Giải pháp thi công dễ dàng, thuận lợi cũng là một tiêu chí tính đến trong các tiêu chí về kỹ thuật. Đối với các cơ sở y tế có vị trí thi công lắp đặt phức tạp như gần khu dân cư, diện tính nhỏ hẹp, trong khi thi công xây dựng vẫn phải nối hoạt động thì tiêu chí này cũng cần được quan tâm.

- chừng độ hiện đại và tự động hóa của công nghệ

Mức độ đương đại và tự động hóa của công nghệ là một tiêu chí cần quan tâm. Đối với công nghệ xử lý nước thải y tế, tỷ trọng các thiết bị trong hệ thống chiếm không cao. nên chi, việc thiết lập một hệ thống điều khiển tự động hóa là việc không quá khó. Hệ thống điều khiển tự động sẽ giảm chí phí nhân công trong khâu vận hành, tăng hiệu quả xử lý của hệ thống.

- Khả năng mở rộng cải tiến module của thiết bị

Khả năng mở mang cải tiến module của thiết bị là một tiêu chí khi coi xét đánh giá phụ thuộc nhiều vào điều kiện của từng cơ sở y tế. Khi đánh giá tiêu chí này cần đối chiếu với kế hoạch, quy hoạch tổng thể chung để đưa ra tỷ trung tâm cho hiệp.

- Thời gian tập huấn và chuyển giao công nghệ

Thời gian tập huấn vận hành hệ thống là một tiêu chí gián tiếp đánh giá chừng độ phức tạp của công nghệ. Tiêu chí này thường đánh giá dựa trên đề xuất của các nhà cung cấp.

2. Các tiêu chí đánh giá về mặt kinh tế

Tổng vốn đầu tư xây dựng công trình, tổn phí vận hành và phí bảo trì, bảo dưỡng công trình là cơ sở để xác định các tiêu chí đánh giá về mặt kinh tế. tổn phí đầu tư công trình được dùng để so sánh chọn lọc phương án đầu tư có lợi nhất về mặt kinh tế.

Cụ thể các nhóm tiêu chí đánh giá về mặt kinh tế như sau:

- phí xây dựng và lắp đặt thiết bị

hoài xây dựng bao gồm hoài nguyên vật liệu xây dựng, công lao động, vận tải và một số hoài phụ trợ khác. phí này có thể được trình diễn qua suất đầu tư xây dựng trên một đơn vị nước thải.

- phí vận hành, bảo trì, tôn tạo

uổng vận hành bao gồm: hoài điện, nước, hóa chất, nhân lực. chi phí bảo trì và tu bổ công trình là tổn phí dùng cho việc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống.

- Các tiêu chí đánh giá về môi trường

Các tiêu chí đánh giá về môi trường được cụ thể như sau:

- Diện tích không gian sử dụng của hệ thống

Diện tích không gian dùng của hệ thống xử lý là một tiêu chí về môi trường cần đánh giá trong công tác chọn lọc. Đối với các cơ sở y tế tại Việt Nam, diện tích đất sử dụng là hạn chế do các bệnh viện lớn thường nằm trong khu vực đông dân cư. Việc lựa chọn một mô hình công nghệ có dùng ít diện tích đất thường là tiêu chí quan trọng hàng đầu đối với một số cơ sở. Một mô hình chiếm ít diện tích đất dùng, tạo phong cảnh môi trường hài hòa tại các cơ sở sẽ chiếm ưu thế trong việc chọn lựa.

- Tỷ lệ dùng vật liệu và năng lượng

dùng ít năng lượng và nguyên liệu đồng nghĩa với việc hạn chế phát thải thứ cấp vào môi trường. cho nên tiêu chí này được liệt kê vào nhóm tiêu chí về môi trường.

- Khả năng tái dùng chất thải thứ cấp

Khả năng tái sử dụng sản phẩm thứ cấp sau xử lý được liệt kê vào nhóm tiêu chí về môi trường. Việc tái dùng nước thải sau xử lý cho việc tưới tiêu đối với nước thải các cơ sở y tế là việc có tính khả thi. Việc này rất có ý nghĩa đối với các cơ sở y tế vùng xa có điều kiện không thuận tiện về nước cấp. Hơn nữa, việc tái sử dụng nước thải sau xử lý là việc làm tằn tiện tài nguyên, mang tính vững bền và thân thiện với môi trường.

- Mức độ xử lý chất thải thứ cấp

Trong xử lý nước thải y tế, phát thải thứ cấp chính yếu là bùn thải và khí thải. Một mô hình công nghệ được đánh giá cao khi quan tâm đến sự phát thải thứ cấp trong quá trình xử lý. Mô hình công nghệ hoàn thiện khi đề cao các giải pháp tổng thể trong xử lý triệt để cả hai nguyên tố ô nhiễm phát sinh này.

chừng độ rủi ro mất an toàn đối với người vận hành, môi trường và giải pháp đề phòng, khắc phục khi xảy ra sự cố

Đây là tiêu chí quan trọng nằm trong nhóm tiêu chí về môi trường. Mô hình công nghệ ít xảy ra các sự cố rủi ro mất an toàn đối với người vận hành và môi trường cũng như việc dễ khắc phục sau khi xảy ra sự cố môi trường. Đối với các cơ sở y tế không sử dụng công nghệ tự động hóa trong xử lý hoặc có vị trí gần với khu dân cư, nguồn nước sinh hoạt,... cần phải đánh giá hết sức thận trọng tiêu chí này.

Các tiêu chí đánh giá về văn hóa - tầng lớp và quản lý

Nhóm tiêu chí tầng lớp bao gồm Mức độ chấp nhận của cộng đồng đối với những ảnh hưởng do hệ thống xử lý nước thải gây ra. Cụ thể nhóm tiêu chí này bao gồm:

- chừng độ mỹ học của hệ thống với phong cảnh khu vực

Hệ thống xử lý ăn nhập với quy hoạch chung của cơ sở y tế, thiết kế xây dựng đẹp hài hòa với phong cảnh chung là tiêu chí được liệt kê vào nhóm tiêu chí văn hóa - tầng lớp và quản lý. Đối với cơ sở y tế, đặc biệt là đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh việc kiến lập một cảnh quan thiên nhiên sinh động, hài hòa và thân thiện với môi trường là một trong những nhân tố quan trọng nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và điều trị.

- Khả năng thích nghi với điều kiện môi trường của vùng, miền

Khả năng thích ứng với điều kiện môi trường vùng miền là một tiêu chí quan yếu cần phải được coi xét một cách kỹ lưỡng trong chọn lọc công nghệ. Một mô hình công nghệ được đánh giá cao khi đã tính hạnh tới các ảnh hưởng trong điều kiện khí hậu của các vùng, miền. Về điều kiện tự nhiên cần phải chú ý tới các yếu tố ảnh hưởng của khí hậu vùng, miền lên hiệu quả xử lý của hệ thống.

Xem thêm >>> máy bơm hỏa tiễn NTP

CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH

Nhà phân phối máy bơm nước chính hãng giá rẻ, cung cấp máy bơm cho các đại lý trong toàn quốc

Địa chỉ: 21/20/77-79 Lê Công Phép, P.An Lạc. Q.Bình Tân, TP HCM

Điện thoại: 0938 999 450 - (028) 6266 0373